A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 21 marca 2023 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Sanatorium Biawena w Wysowej - Zdroju.

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przedstawienie przez Dyrektora GOK planu imprez na 2023 rok.
  3. Konsultacje z podmiotami gospodarczymi z Wysowej -Zdroju na temat możliwości wspólnych działań dla rozwoju Wysowej.
  4. Reforma uzdrowiskowa.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Dyskusje i wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Bogdan FERENC

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005