A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

W ostatnim czasie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  wprowadził w Małopolsce pięciu nowych operatorów programu „Czyste Powietrze”, którzy kompleksowo pomogą w całym procesie pozyskania dotacji i realizacji inwestycji.

Celem programu jest, zwiększenie liczby wymian nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych poprzez promowanie efektywności energetycznej tych budynków oraz bezpośrednią pomoc w realizacji przedsięwzięć w ramach „Czystego Powietrza”.

Zadaniem operatorów będzie prowadzenie „za rękę” potencjalnych beneficjentów podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania programu „Czyste Powietrze”, którzy bez dodatkowego wsparcia nie są w stanie samodzielnie podołać ciężarowi organizacyjnemu inwestycji realizowanej w ramach programu.

Pomoc operatorów będzie polegała na identyfikacji potencjalnych beneficjentów, przekonaniu ich o niezbędności podjęcia działań związanych z wymianą nieefektywnego źródła ciepła lub termomodernizacją budynku mieszkalnego oraz przeprowadzeniu przez cały proces począwszy od wnioskowania o dotację, realizację przedsięwzięcia, aż do całkowitego rozliczenia dotacji.

Operatorem dla regionu obejmującego powiaty: gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz jest firma Stargel Sp. z o.o. adres: Szlak 77/222, 31-153 Kraków.

Dane do firmy:

Stargel Sp. z o.o. adres: Szlak 77/222, 31-153 Kraków,

strona www: www.stargel.pl

Biuro w Gorlicach –  ul. Legionów 2A, Gorlice, – tel. (18) 300 02 04,

Łukasz Sawczyński – tel: 575 830 263, e-mail: lukasz.sawczynski@stargel.pl

Andrzej Hoszowski – tel. 575 830 256, e-mail: andrzej.hoszowski@stargel.pl

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005