A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

1. DLA MIESZKAŃCÓW

Zapraszamy mieszkańców Gminy Uście Gorlickie do udziału w projekcie instalacji odnawialnych źródeł energii współfinansowanym z działania 4.1.1 RPO Województwa Małopolskiego.  Można zadeklarować chęć uczestnictwa w projekcie  polegającym na zakupie i instalacji:

  • kotła spalającego biomasę,
  • kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej,
  • paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej (na potrzeby własne z możliwością odprowadzania nadwyżek energii)
  • pompy ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Możliwe dofinansowanie 60 % kosztów netto.

Udział kosztowy Mieszkańca to 40% kosztów netto + podatek VAT.

Planowany termin realizacji to lata 2019-2020

 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety ze strony internetowej gminy lub kontakt z Urzędem Gminy Uście Gorlickie z P. Elżbietą Wansacz lub Ewą Grzesiak-Hryc.

Termin składania deklaracji upływa w czwartek 26.10.2017r.

2. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie na Odnawialne Źródła Energii zapraszamy do udziału w KLASTRZE ENERGII „BIAŁA –ROPA”.

Głównym celem Klastra Energii jest stworzenie lokalnego systemu energetycznego opartego o miejscowy potencjał wytwórczy, odbiorczy oraz infrastrukturalny. Celem jest również zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w regionie, likwidacja ubóstwa energetycznego, stworzenie korzystnych warunków do zrównoważonego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a także poprawa jakości powietrza i zwiększenie atrakcyjności walorów turystycznych regionu.

Cel realizowany będzie poprzez budowę nowoczesnych źródeł energetyki rozproszonej OZE, inteligentnych sieci, implementację innowacyjnych mechanizmów bilansowania i zarządzania energią.

Realizacja celu umożliwi uzyskanie wysokiej jakości sieci powiązań w Klastrze, podnoszenie umiejętności i tworzenie silnej bazy innowacyjnej wśród członków Klastra poprzez wykorzystanie doświadczeń Koordynatora Klastra, potencjału, zdolności wytwórczych, a także poprzez kreowanie nowych rozwiązań oraz wykorzystywanie narzędzi dostępnych na rynku dla transformacji rynku energii.

Od strony technicznej cel realizowany będzie poprzez budowę nowoczesnych źródeł energetyki rozproszonej OZE, inteligentnych sieci, implementację innowacyjnych mechanizmów bilansowania i zarządzania energią.

Stworzenie Klastra Energii przyniesie wiele korzyści, w szczególności:

  • Impuls rozwojowy dla biznesu, tworzenie miejsc pracy przy budowie i utrzymaniu źródeł wytwórczych i koniecznej infrastruktury
  • Impuls rozwojowy dla gmin poprzez wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.
  • Aktywizacja lokalnej społeczności, wzrost świadomości energetycznej, włączenie do Klastra energetyki prosumenckiej, likwidacja ubóstwa energetycznego.
  • Wykorzystanie lokalnych zasobów ludzkich i technicznych.

Klaster skupia się również na propagowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez prowadzenie działalności edukacyjno – szkoleniowej w jednostkach sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, wskazując na zagrożenia środowiskowe i możliwości przeciwdziałania ich negatywnym skutkom dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym.

Osoby zainteresowane prosimy o pilny kontakt z Urzędem Gminy Uście Gorlickie z P. Elżbietą Wansacz.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Deklaracja uczestnictwa pdf 278,04 KB Pobierz
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005