A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 103/2020 Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Uście Gorlickie na lata 2021-2026,  zaprasza się mieszkańców, instytucje  oraz podmioty gospodarcze do składania uwag i propozycji do projektu dokumentu Gminna Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Uście Gorlickie na lata 2021 – 2026.

W dokumencie tym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Gminy Uście Gorlickie i sposoby rozwiązywania problemów społecznych. W ciągu najbliższych lat.

Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 12 listopada 2020 r.  do 25 listopada 2020 r.

Wnioski i uwagi można składać na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na formularzu konsultacji społecznych stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2020  Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 października 2020 r.

 

Więcej na https://bip.malopolska.pl/ugusciegorlickie,a,1842060,ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-projektu-dokumentu-gminna-strategia-rozwiazywania-problemow-s.html

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005