A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 104/2023 Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 zaprasza się mieszkańców, instytucje oraz podmioty gospodarcze do składania uwag i propozycji do projektu dokumentu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030.

W dokumencie tym wskazano założenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 cel główny oraz cele szczegółowe mające na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy domowej w ciągu najbliższych lat.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 29 listopada 2023 r. do 19 grudnia 2023 r.

Wnioski i uwagi można składać na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na formularzu konsultacji społecznych stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2023 Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 15 listopada 2023 r.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
OGLOSZENIE_O_KONSULTACJACH_SPOLECZNYCH.pdf pdf 95,88 KB Pobierz
Gminny_Program_Przeciwdzialania_Przemocy_w_Rodzinie_2024-2030.pdf pdf 569,55 KB Pobierz
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005