A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 101/2021 Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2026 zaprasza się mieszkańców, instytucje  oraz podmioty gospodarcze do składania uwag i propozycji do projektu dokumentu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2026.

W dokumencie tym wskazano założenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2026 cel główny oraz cwele szczegółowe mające na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w ciągu najbliższych lat.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 24 listopada 2021 r.  do 07 grudnia 2021 r.

Wnioski i uwagi można składać na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na formularzu konsultacji społecznych stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2021  Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 24 listopada 2021 r.

 

Więcej na: https://bip.malopolska.pl/ugusciegorlickie,a,2023065,ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-projektu-dokumentu-gminnego-programu-przeciwdzialania-przemoc.html

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005