A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Prace konkursowe mają przedstawiać, jak uczeń postrzega miejscowość lub gminę uzdrowiskową w której mieszka, lub jak ją sobie wyobraża w przyszłości. Może być to ulubione miejsce, charakterystyczny punkt, coś co daną miejscowość lub gminę wyróżnia na tle innych.

Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (np. fotografia, malarstwo, rysunek, wyklejanka, kolaż). Liczymy na kreatywność i zaangażowanie uczestników!

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach w zależności od jego uczestników:

  1. w kategorii „Uzdrowiska Polski” – udział mogą wziąć aktualni uczniowie (w roku szkolnym 2017/2018) publicznych szkół średnich, klas gimnazjalnych oraz klas IV-VII szkół podstawowych zamieszkujący gminy i miejscowości uzdrowiskowe (o ustawowym statusie uzdrowiska) na terenie Polski. W kategorii tej nie mogą brać udziału uczniowie klas gimnazjalnych szkoły w Uniejowie.
  2. w kategorii „Uniejów – Uzdrowisko Termalne” aktualni uczniowie (w roku szkolnym 2017/2018) klas IV-VII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych, zamieszkujący na terenie gminy Uniejów.

Konkurs trwa od 27.10.2017 r. do 28.02.2018 r. (4 miesiące). Termin składania prac upływa dnia 31.01.2018 r. – decyduje data stempla pocztowego.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa do konkursu są dostępne tutaj oraz na stronie internetowej www.uniejow.pl w zakładce Urząd/pliki do pobrania/konkursy.

 

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta w Uniejowie z siedzibą przy ul. bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów.

Tel. kontaktowy do Organizatora konkursu: 63 288-97-53

 

W załączeniu jedna z prac nagrodzonych w konkursie ekologicznym pt. „Dlaczego i jak oszczędzać wodę” w ramach projektu edukacyjnego „Geotermia z klasą”
realizowanego przez Geotermię Uniejów w latach 2015-2016.
Tytuł pracy – „Granica nieświadomości”
Autorka – Aleksandra Bartnicka, kl. II, I LO w Kutnie

 

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005