A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Ośrodek wsparcia dla osób w podeszłym wieku oraz dla młodzieży

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” w Gładyszowie w roku 2017 roku, realizuje projekt „Ośrodek wsparcia dla osób w podeszłym wieku oraz dla młodzieży”, przy współudziale finansowym Województwa Małopolskiego. Kwota dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego to 50 760,00 zł

W ramach projektu, osoby starsze powyżej 60 roku życia oraz dzieci i młodzież, będą uczestniczyć w zajęciach na terenie ELEOS’u. Realizowane będą: zajęcia sportowe i integracyjne, wykłady, warsztaty rękodzieła, warsztaty kulinarne, ogniska, wyjazdy.

Poprzez realizację projektu planujemy osiągnąć następujące cele:

– integracja międzypokoleniowa
– wzajemna nauka i przekazywanie doświadczeń
– wyjście z domu, integracja w środowisku lokalnym
– przezwyciężenie bariery starości
– rozwijanie pasji i zainteresowań
– kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu
– kultywowanie tradycji ludowych

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005