A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 18

Nazwa biura

BPH IMGW w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

gwałtowne wzrosty  stanów wody/1

Obszar

Zlewnie: Raby wraz ze zb. Dobczyce, Dunajca do zapory zb. Czchów, Popradu, Białej Tarnowskiej, Ropy (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 13:42 dnia 17.02.2022 do godz. 12:00 dnia 18.02.2022

Przebieg

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne, lokalnie do strefy stanów wysokich. Punktowo mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze. Dodatkowo w zlewniach górskich istnieje niewielkie prawdopodobieństwo powstania zatorów lodowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog

Artur Franczyk

Godzina i data wydania

17.02.2022 - godz. 13:41

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005