A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 139

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Upał/2

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: bocheński(65), brzeski(63), chrzanowski(62), dąbrowski(63), gorlicki(84), krakowski(61), Kraków(61), limanowski(75), miechowski(59), myślenicki(70), nowosądecki(86), nowotarski (89), Nowy Sącz(76) olkuski(61), oświęcimski(63), proszowicki(63), suski(81) tarnowski(64), Tarnów(64), tatrzański(85), wadowicki(68), wielicki(61)

Ważność

od godz. 09:00 dnia 07.07.2021 do godz. 18:00 dnia 09.07.2021

Prawdopodobieństwo

90%

Przebieg

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30º C do 33º C. Temperatura minimalna w nocy od 17º C do 20º C.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 małopolskie (wszystkie powiaty) od 09:00/07.07 do 18:00/09.07.2021 temp. maks 33 st. temp. min 17 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

RSO

Woj. małopolskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach.

Uwagi

Brak

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Tadeusz Stolarczyk

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005