A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 177

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Silny wiatr/2

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

Powiaty: gorlicki(89), limanowski(80), myślenicki(84), nowosądecki(96), nowotarski(103), Nowy Sącz(88), suski(94), tatrzański(97), wadowicki(78)

Ważność

od godz. 20:00 dnia 17.09.2019 do godz. 09:00 dnia 18.09.2019

Prawdopodobieństwo

85,00%

Przebieg

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h w porywach do 100 km/h z północnego zachodu. Najsilniejsze porywy     w górach.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 małopolskie (9 powiatów) od 20:00/17.09 do 09:00/18.09.2019 prędkość do 60 km/h, porywy do 100 km/h, NW. Dotyczy powiatów: gorlicki, myślenicki, limanowski,nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski , tatrzański i wadowicki.

RSO

Woj. małopolskie (9 powiatów), IMGW-BIP wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym wietrze.

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Krzysztof Jania

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005