A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 205

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Silny wiatr/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

Powiaty: gorlicki(99), nowosądecki(107), nowotarski(114), Nowy Sącz(99)

Ważność

od godz. 14:00 dnia 13.11.2019 do godz. 23:00 dnia 13.11.2019

Prawdopodobieństwo

80,00%

Przebieg

Przewiduje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h w porywach do 80 km/h z południa.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (4 powiaty) od 14:00/13.11 do 23:00/13.11.2019 prędkość do 45 km/, porywy do 80 km/h, S. Dotyczy powiatów: gorlicki,nowosądecki, nowotarski i Nowy Sącz

RSO

Woj. małopolskie (4 powiaty), IMGW-BIP wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze.

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Iwona Lelątko

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005