A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 25

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Intensywne opady śniegu/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: gorlicki(18), nowosądecki(18), nowotarski(16), suski(15), tatrzański(17)

Ważność

od godz. 20:00 dnia 25.01.2022 do godz. 18:00 dnia 26.01.2022

Prawdopodobieństwo

80%

Przebieg

Prognozowane są opady śniegu, które na obszarach położonych powyżej 500 m n.p.m. spowodują przyrost pokrywy śnieżnej 10 cm do 17 cm.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 małopolskie (5 powiatów) od 20:00/25.01 do 18:00/26.01.2022 przyrost pokrywy 17 cm. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, suski i tatrzański.

RSO

Woj. małopolskie (5 powiatów), IMGW-BIP wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach śniegu.

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Iwona Lelątko

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005