A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 34

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Oblodzenie/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: dąbrowski(10),gorlicki(17), tarnowski(11), Tarnów(10)

Ważność

od godz. 10:15 dnia 07.02.2020 do godz. 15:00 dnia 07.02.2020

Prawdopodobieństwo

80,00%

Przebieg

Prognozuje się zamarzanie miejscami mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura około -10 C, temperatura minimalna gruntu około -20 C

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 małopolskie(4 powiaty) od 10:15/07.02 do 15:00/07.02.2020 temp. - 1 st., przy gruncie – 2 st., ślisko. Dotyczy powiatów dąbrowski, gorlicki, tarnowski i Tarnów

RSO

Woj. małopolskie (4 powiaty), IMGW-BIP wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

IMGW-BIP

Witold Wiążewski

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005