A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Silny Wiatr/2 ZMIANA

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: dąbrowski(12), gorlicki(20), nowosądecki(21),  Nowy Sącz(18), tarnowski(13), Tarnów(12)

Ważność

od godz. 09:35 dnia 11.02.2020 do godz. 18:00 dnia 11.02.2020

Prawdopodobieństwo

90,00%

Przebieg

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h z zachodu. Przejściowo do godz 13.00 mogą wystąpić krótkotrwałe porywy do 100 km/h związane z frontem atmosferycznym.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 małopolskie( 6 powiatów) od 09:35/11.02 do 18:00/11.02.2020 prędkość do 50 km/h, porywy do 100 km/h.. Dotyczy powiatów: dąbrowski, gorlicki, nowosądecki, Nowy Sącz, tarnowski i Tarnów.

RSO

Woj. małopolskie (6 powiatów), IMGW-BIP wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym wietrze.

Uwagi

Zmiana ze względu na stopień ostrzeżenia.

Dyżurny synoptyk

IMGW-BIP

Piotr Ramza

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005