A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 48

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Oblodzenie/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

Powiaty: gorlicki(33), limanowski(29), nowosądecki(36), nowotarski(34), Nowy Sącz(27), suski(34), tatrzański(34)

Ważność

od godz. 20:00 dnia 11.02.2022 do godz. 08:00 dnia 12.02.2022

Prawdopodobieństwo

80,00%

Przebieg

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem, mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -4°C, temperatura minimalna przy gruncie około -5°C.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 małopolskie (7 powiatów) od 20:00/11.02 do 08:00/12.02.2022 temp. min od -4 st., do -3 st. przy gruncie

do -5 st., ślisko. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański.

RSO

Woj. małopolskie (7 powiatów), IMGW-BIP wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu.

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Bartłomiej Pietras

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005