A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 61

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Oblodzenie/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: gorlicki(42), limanowski(35), nowosądecki(45), nowotarski(43), Nowy Sącz(33), suski(40), tatrzański(43)

Ważność

od godz. 05:00 dnia 16.03.2022 do godz. 10:00 dnia 16.03.2022

Prawdopodobieństwo

80%

Przebieg

Prognozuje się miejscami zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do 10:00.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 małopolskie (7 powiatów) od 05.00/16.03 do 10:00/16.03.2022 temp. min. od -1 st. do 1 st., przy gruncie do -3 st., ślisko. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański.

RSO

Woj. małopolskie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu

Uwagi

Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Opady śniegu/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: gorlicki(43), limanowski(36), nowosądecki(46), nowotarski(44), Nowy Sącz(34), suski(41), tatrzański(44)

Ważność

od godz. 04:00 dnia 16.03.2022 do godz. 12:00 dnia 16.03.2022

Prawdopodobieństwo

80%

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Michał Ogrodnik

 

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005