A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 66

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Silny wiatr/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

Powiaty: gorlicki(31), limanowski(26), myślenicki(21), nowosądecki(33), nowotarski(33), Nowy Sącz(25), suski(32), tatrzański(30), wadowicki(24)

Ważność

od godz. 10:00 dnia 13.03.2023 do godz. 18:00 dnia 14.03.2023

Prawdopodobieństwo

90%

Przebieg

Prognozuje się wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, południowo-zachodni i południowy.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (9 powiatów) od 10:00/13.03 do 18:00/14.03.2023 prędkość do 45 km/h, porywy do 85 km/h, SW i S. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski , tatrzański i wadowicki.

RSO

Woj. małopolskie (9 powiatów), IMGW-BIP wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze.

Uwagi

Istnieje możliwość podniesienia stopnia ostrzeżenia na stopień drugi od północy we wtorek 14.03.2023.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005