A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 92

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Przymrozki/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

Powiaty: gorlicki(69), nowosądecki(72), nowotarski(70), Nowy Sącz(57), suski(65), tatrzański(69)

Ważność

od godz. 00:00 dnia 29.04.2022 do godz. 07:00 dnia 29.04.2022

Prawdopodobieństwo

80%

Przebieg

Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3°C, przy gruncie do -5°C.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 małopolskie (6 powiatów) od 00:00/29.04 do 07:00/29.04.2022 temp. min -3 st., przy gruncie -5 st. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański.

RSO

Woj. małopolskie (6 powiatów), IMGW-BIP wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach.

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Michał Solarz

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005