A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 228

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz.10.33 dnia 23.12.2019

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady śniegu/2

Obszar

Powiaty: gorlicki (110), limanowski(96), nowosądecki (125), nowotarski (125), suski (117)

Ważność

Od godz. 11.00 dnia 23.12.2019 do godz 06.00 dnia 24.12.2019

Prawdopodobieństwo

80,00%

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 25 cm do 35 cm

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 małopolskie(5 powiatów) od 11:00/23.12 do 06.00/24.12.2019 przyrost pokrywy od 25 cm do 35 cm. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski,nowosądecki, nowotarski i suski

RSO

Woj. małopolskie (5 powiatów). IMBW-PIB wydał ostrzenie drugiego stopnia o intensywnych opadach śniegu

Uwagi

Brak

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Alina Jasek-Kamińska

 

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005