A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję że w okresie od 4.10.2022 r. do 15.11.2022 r. odbędą się pomiary geodezyjne związane z realizacją umowy numer 172/ZP/2022 zawartej dnia 18.08.2022 r. z firmą GEOLIDA, na wykonanie zadania „MODYFIKACJA OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W CELU PRZETWORZENIA MATERIAŁÓW ANALOGOWYCH DO POSTACI CYFROWEJ JEDNOSTKA EWIDENCYJNA UŚCIE GORLICKIE OBRĘBY BANICA I IZBY”


Na podstawie Art. 7d Ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1990) oraz § 45 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) przeprowadzana jest aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków.

Wykonawca wytypuje działki i granice podlegające ustaleniu w terenie.

Wszyscy właściciele działek , których granice będą podlegać ustaleniu zostaną zawiadomieni indywidualnie przez wykonawcę prac.

GEODETA POWIATOWY
Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii
mgr inż. Jerzy Fedczyna

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005