A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

 

AKTUALIZACJA INFORMACJI z dnia 16.09.2021 r.

„POSIŁEK W DOMU I W SZKOLE NA LATA 2019-2023”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że Aneksem Nr 2/2021 zostało zwiększone dofinasowanie zadania własnego na realizację zadania w ramach rządowego programu

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych.

W ramach programu może być udzielona pomoc w zakresie:

  1. Posiłku
  2. Zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
  3. Świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Z programu mogą korzystać osoby i rodziny spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wys. do 150% kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej  

DOFINANSOWANIE

[177 086,00 zł]

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

 [223 357,00 zł]

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005