A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Program  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania 102 816,00 zł

Celem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego/samodzielnego życia, pomocy adekwatnej do potrzeb, wsparcie w uczestniczeniu w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych. Usługa asystencji osobistej jest szansą dla osób z niepełnosprawnościami na poprawę jej funkcjonowania w środowisku, zwiększenia możliwości zaspakajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim w 2024 roku będzie obejmował wsparciem asystencji osobistej 4 uczestników Programu
z niepełnosprawnościami w stopniu:

– znacznym (w tym orzeczenia  równoważne) -  2 osoby

- znacznym z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne) –
2 osoby 

W ramach świadczonej usługi osoby objęte działaniami Programu uzyskają pomoc w zakresie:

  • wykonywaniu czynności samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • w przemieszczaniu się osoby z niepełnosprawnościami poza miejscem zamieszkania;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez niego miejsca;
  • w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 102 816,00 zł

Całkowita wartość: 102 816,00 zł

Planowana liczba godzin realizacji do XII.2024 r. :  1 896

Zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane Programem – to pozwoli
w przyszłości aplikować o środki na realizację Programu na kolejną edycję.

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu 18 35-16-491.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 uzyskać można na stronie internetowej:

www.niepelnosprawni.gov.pl/

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005