A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

 

DOFINANSOWANO

Z FUNDUSZU PRACY

„Program Asystent Rodziny na rok 2022”-

dofinasowanie zadania własnego -wypłata jednorazowego dodatku do wynagrodzenia Asystenta Rodziny w ramach w/w programu.

 

W ramach w/w zadania środki finansowe przeznaczone są na pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez  asystenta rodziny zatrudnionego w  Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień ogłoszenia Programu.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

 

Okres realizacji zadania

 od 18.11.2022 r. do 31.12.2022 r.

   DOFINANSOWANIE WOJEWODY Z FUNDUSZU PRACY

3 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

3 750, 00 ZŁ

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005