A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Szanowni Mieszkańcy,

 

            Gminy Członkowskie Klastra Energii „Biała-Ropa”, którego Liderem jest Gmina Moszczenica realizują projekt mający na celu wymianę węglowych kotłów grzewczych na kotły grzewcze na paliwa gazowe i biomasę.

Projekt ma na celu ograniczenie niskiej emisji PM10, PM 2,5 i CO2 co przełoży się na poprawę jakości powietrza na terenie wszystkich Gmin biorących udział w projekcie.

W wyniku realizacji projektu zostanie zmodernizowanych 369 źródeł ciepła wykorzystywanych przez indywidualnych odbiorców na terenie gmin należących do klastra energii „Biała – Ropa”. Stare kotły grzewcze na paliwo stałe zostaną zastąpione nowymi źródłami ciepła spalającymi paliwo gazowe: 326 kotłów i biomasę: 43 kotły. Liczba wymienianych źródeł ciepła w podziale na poszczególne Gminy: Moszczenica: 41, Biecz: 35, Bobowa: 79, Gmina Gorlice: 53, Miasto Gorlice: 15, Lipinki: 45, Łużna: 39, Ropa: 14, Sękowa: 22, Uście Gorlickie: 26.

 

Nowe źródła ciepła charakteryzują się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, określonymi w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009125WE z dnia 21.10.2009 r..

 

Realizacja projektu przyczyni się do redukcji CO2 o 66,23 t równ. CO2rok, PM10 o 99,52  Mg/rok oraz PM2,5 o 98,85 Mg/rok.

Stan przed realizacją projektu przedstawia się następująco: CO2: 6 963,41 t równ. CO2rok; PM10: 25,443 Mgrok;PM2,5: 10,713 Mgrok.

Stan po realizacji projektu:  CO2: 2 373, 076 t równ. CO2rok; PM10: 0,123 Mgrok;PM2,5: 0,123 Mgrok.

Projekt realizowany jest na terenie gmin zakwalifikowanych do obszarów, na których konieczne jest podjęcie działań naprawczych polegających na likwidacji starych niskosprawnych urządzeń grzewczych w obowiązującym Programie ochrony powietrza dla woj. małopolskiego.

 

Wartość projektu wynosi 5 225 999, 90 zł, poziom dofinansowania projektu ze środków unijnych wynosi 98, 50% co daje kwotę 5 132 834, 90 zł.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005