A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 1000 na sali posiedzeń w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Analiza materiałów sesyjnych. 3. Sprawy bieżące. 4. Dyskusje i wnioski. 5. Zakończenie posiedzenia.

2020-04-20 14:06:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 17 marca 2020 r. o godz.900 w biurze Rady Gminy.

2020-03-05 21:45:00

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 4 marca 2020 r. o godz. 900 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XII Sesja Rady Gminy. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Wnioski do porządku obrad. 4. Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej Sesji. 6. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

2020-02-28 14:06:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 1100 w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Analiza systemu gospodarowania odpadami pod kątem zmian. 3. Analiza materiałów sesyjnych. 4. Sprawy bieżące. 5. Dyskusje i wnioski. 6. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Mirosław PEŁECHACZ

2020-02-19 20:26:00

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 900 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XI Sesja Rady Gminy. Projekt porządku obrad:

2020-01-20 15:43:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 r. o godz. 800 w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia:

2020-01-15 11:49:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 13 stycznia 2020 r. o godz. 900 w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia:

2019-12-30 18:19:00

W nadchodzącej 8 kadencji mieszkańcy Gminy będą mogli śledzić na żywo przebiegi sesji w internecie oraz głosowania na specjalnych portalach:

Przebieg sesji on-line - https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw/live

Głosowanie, tematyka - http://usciegorlickie.rada24.pl/

Archiwalne sesje - https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw

2018-11-19 08:51:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005