A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Refundacja poniesionych w 2023 r. kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku vat za dostarczone paliwa gazowe można składać do dnia 29 lutego 2024 r. lub po tej dacie – w terminie 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Do 31 lipca 2023 r. przeciętny miesięczny dochód oblicza się na podstawie dochodów uzyskanych w 2021 r., natomiast od 01 sierpnia 2023 r. na podstawie dochodów uzyskanych w 2022 r.

Do wniosku o wypłatę refundacji podatku vat odbiorca paliw gazowych załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT docx 54,39 KB Pobierz
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005