A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Remont drogi gminnej Uście Gorlickie – „Osiedle Bielańskie” w miejscowości Uście Gorlickie nr 270938K w km 3+030 – 3+160 i 3+450 – 4+090

Dofinansowanie: 243 366,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 318 415,02 zł

Wykonano nawierzchnię powierzchniowo-utrwaloną poprzez trzykrotne skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją i gresami szerokości 3,0m na długości 770m wraz z odmuleniem istniejących rowów.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005