A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY rozpoczęło nabór na szkolenia i kursy organizowane w ramach mikroprojektu pt. "Transgraniczne doskonalenie zawodowe i specjalistyczne w EUWT TATRY", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Proponujemy Państwu udział w trzech różnych blokach tematycznych:

  1. Transgraniczne aspekty pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na polsko-słowackim pograniczu – doskonalenie specjalistyczne
  2. Zrozumieć sąsiada – kursy i tandemy językowe
  3. E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce – doskonalenie zawodowe

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przede wszystkim pracowników samorządów polsko-słowackiego pogranicza, którzy na co dzień uczestniczą w działaniach dotyczących współpracy transgranicznej, przygotowania, realizacji i rozliczania wspólnych projektów. Wszystkich tych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę, zdobyć nowe umiejętności i kompetencje, stać się jeszcze bardziej skuteczni, a w rezultacie zostać liderami polsko-słowackiej współpracy. Ponadto w pilotażowym kursie na platformie e-learningowej www.e-plskedu.eu mogą wziąć udział osoby zatrudnione na pograniczu w różnych branżach, prowadzące samodzielną działalność, chcące zmienić pracę lub rozwinąć swój biznes poprzez stosowanie nowoczesnych narzędzi internetowych.

Szkolenia są bezpłatne. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz rejestracji on-line dostępny jest już pod adresem: https://goo.gl/forms/YmuNT1Yi6pj2JoiS2 Tam też znajdą Państwo szczegółowe informacje o każdym z proponowanych szkoleń. Na zgłoszenia czekamy do 21.07.2017 r. Serdecznie zapraszamy!

Z poważaniem,
Agnieszka Pyzowska
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY
34-400 Nowy Targ
ul. Sobieskiego 2
+48 607-485-222
www.euwt-tatry.eu
info@euwt-tatry.eu

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005