A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Szanowni mieszkańcy!

 

W związku z coraz częstymi przypadkami likwidacji kursów autobusowych regularnych na terenie powiatu (szczególnie na terenie gminy Uście Gorlickie), a co za tym idzie sukcesywnego pozbawiania mieszkańców gminy możliwości dojazdu do miejsc swojej nauki i pracy środkami transportu publicznego, Starosta Gorlicki mając na uwadze wagę problemu, podjął decyzję o dokonaniu szczegółowej analizy możliwości realizacji przewozów regularnych w ramach transportu zbiorowego przez samorząd powiatowy, przy wsparciu poszczególnych gmin.

W celu zasięgnięcia opinii mieszkańców w kwestii potrzeb z zakresu połączeń autobusowych na terenie powiatu, a w dalszej kolejności w celu przygotowania strategii kompleksowego rozwiązania problemu, na zlecenie Powiatu została przygotowana szczegółowa ankieta w której, znajduje się szereg pytań dotyczących potrzeb komunikacyjnych mieszkańców oraz diagnozy aktualnego stanu faktycznego.

Ankieta do wypełnienia w formie interaktywnej, dostępna jest na stronach internetowych wszystkich gmin oraz powiatu.

Istotnym jest, aby w badaniu ankietowym, które będzie trwało do 22 marca 2020 r., wzięło udział jak najwięcej mieszkańców naszej gminy.

 

Link do ankiety:

https://www.interankiety.pl/i/qDQ8X69v

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005