A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 22 sierpnia 2019 r. o godz. 900 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się VI Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2019 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr III/16/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.
  2. Zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2019-2032.
  3. Przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej i przyjęcia nowego członka Związku Gmin Ziemi Gorlickiej.
  4. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Uście Gorlickie.
  5. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Wysowa -Zdrój.
  6. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu Gminy Uście Gorlickie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Uście Gorlickie.
  7. Sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kwiatoń.
  8. Rozpatrzenie skargi na działanie organu wykonawczego.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

 

Obraz i dźwięk z obrad z obrad Rady Gminy transmitowany będzie na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw/live

Archiwalny  zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępniony będzie na stronie internetowej pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005