A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Marszałek Województwa Małopolskiego przekazał dla przedszkoli w Gminie Uście Gorlickie 7 oczyszczaczy powietrza w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska
w zdrowej atmosferze”
współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej. 

Wsparciem objęto: Publiczne Przedszkole w Gładyszowie, Publiczne Przedszkole w Uściu Gorlickim, Oddział Przedszkolny przy SP w Hańczowej, Publiczne Przedszkole w Wysowej-Zdroju, Publiczne Przedszkole w Brunarach, Oddział Przedszkolny przy SP w Śnietnicy, Oddział Przedszkolny przy SP w Banicy.

 

 

https://powietrze.malopolska.pl


 

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005