A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

W związku z rozważaniem przez samorząd przystąpienia do projektu zakupu węgla dla mieszkańców gminy, w celu rozpoznania wśród mieszkańców gminy faktycznego zapotrzebowania na taki zakup i wstępnego oszacowania potrzebnej do zamówienia ilości węgla, prosimy o zgłaszanie ewentualnych potrzeb w tym zakresie do Urzędu Gminy Uście Gorlickie.

Zgłoszenie można dokonać w godzinach od 07:30 – 15:30:

  • osobiście w siedzibie urzędu,
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 500-388-980 lub 18 351-60-41

Zgłoszenie można również dokonać elektronicznie poprzez skrzynkę epuap urzędu, lub na skrzynki mailowe:
gmina@usciegorlickie.pl

zarzadzanie_kryzysowe@usciegorlickie.pl

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie adresu budynku, numeru telefonu oraz ilości węgla z podaniem asortymentu (miał, groszek, orzech).

Do zakupu uprawnione będą wyłącznie te osoby, którym przysługuje dodatek węglowy, lub które mają wpisane lub zgłoszone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Ciepła jako główne źródło ciepła – źródło węglowe.

UWAGA!

Zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku. Ewentualne wnioski mogą być przyjmowane dopiero po wejściu w życie ustawy i w przypadku podjęcia przez gminę decyzji o przystąpieniu do projektu zakupu węgla.

 

Z poważaniem
Wójt Gminy Uście Gorlickie

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005