A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim w pokoju nr 3 w godzinach 7.30 -15.30 przez osoby, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

Wnioski można składać od 1 sierpnia do 30 listopada drogą tradycyjną (papierową). Natomiast od 1 lipca wnioski można składać w formie elektronicznej przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

Druki wniosków będą do pobrania w Ośrodku oraz na stronie Ministerstwa Rodziny.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

LINK DO WNIOSKU:
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

LINK DO EMPATII:
https://empatia.mpips.gov.pl/

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005