A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Gmina Uście Gorlickie oraz Fundacja Rozwoju Regionów wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych RP zaprasza Państwa do udziału w projekcie „Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej”.

Warsztaty odbędą się 22 stycznia 2020 r. w sali komputerowej w Gimnazjum w Uściu Gorlickim, w godzinach od 9 do 15 (rejestracja o godzinie 8.45).

Projekt ma na celu wsparcie aktywności międzynarodowej małopolskich przedsiębiorstw z branży przemysłu czasu wolnego w małopolskich gminach uzdrowiskowych oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej w zakresie turystyki uzdrowiskowej, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym.

Promocja oferty gospodarczej regionu w zakresie turystyki uzdrowiskowej, wsparcia małopolskich MŚP z branży przemysłu czasu wolnego prowadzących działalność w miejscowościach uzdrowiskowych Małopolski w ekspansji na rynki zewnętrzne, czy też wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie w miejscowościach uzdrowiskowych, tylko niektóre działania, które realizujemy w ramach Projektu.

W ramach organizowanych warsztatów chcemy zachęcić Państwa do tworzenia sieciowej oferty spędzania czasu wolnego w ścisłej współpracy z samorządami kreującymi otoczenie przyjazne dla przedsiębiorczości.

W związku ze wstępną deklaracją z Państwa strony dot. współpracy w celu wzmocnienia potencjału gospodarczego regionu i podnoszenia konkurencyjności firm, prosimy o wypełnienie ankiety dot. Państwa firmy.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEeyz6zoOkrVwgdY9wM_Ws1t5kXGTDufh6-3DFFAdbTwvNQg/viewform?usp=sf_link

Wypełnienie ankiety jest elementem przygotowania do warsztatów, na które zaproszenie Państwo otrzymali.

Podczas warsztatów będziecie Państwo pracować nad indywidualnymi planami poszerzenia swej oferty w kontekście sieciowego produktu w obszarze turystyki uzdrowiskowej. Przygotowanie i prowadzenie spotkania FRR powierzyła Zespołowi Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (zajmującej się kreowaniem produktów lokalnych, budowaniem marki lokalnej i sieciowych ofert w turystyce).

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu u P. Elżbiety Wansacz fundusze_strukturalne@usciegorlickie.pl do dnia 20 stycznia 2020.

Zapraszamy

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005