A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 900 w budynku gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXXV Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017r.
  2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy U. G. na okres 2017 – 2027.
  3. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Uście Gorlickie na rok 2018.
  4. Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Uście Gorlickie na rok 2018.
  5. Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2021.
  6. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Uście Gorlickie
  7. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu gminnych lokali użytkowych
  8. Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2018.
  9. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na rok 2018.
  10. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie I" w Gminie Uście Gorlickie - w miejscowościach Wysowa-Zdrój i Ropki.
  11. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie II" w Gminie Uście Gorlickie - w miejscowości Uście Gorlickie.
  12. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie III" w Gminie Uście Gorlickie - w miejscowości Skwirtne.
  13. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie IV" w Gminie Uście Gorlickie - w miejscowościach Nowica i Kunkowa.
  14. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie V" w Gminie Uście Gorlickie - w miejscowościach Gładyszów, Smerekowiec i Zdynia.
  15. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie VI" w Gminie Uście Gorlickie - w miejscowościach Brunary i Śnietnica.
  16. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie VII" w Gminie Uście Gorlickie - w miejscowościach Banica i Izby.
  17. Uchwała budżetowa na 2018 rok.
  18. Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2018 – 2027.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005