A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

INFORMACJA

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 30 maja 2018 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXXVII Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
  2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy U. G. na okres 2018 – 2027.
  3. Dopłaty do 1m3 wody i do 1m3 ścieków.
  4. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Uście Gorlickie.
  5. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie części nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Uście Gorlickie.
  6. Sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Uście Gorlickie na rzecz użytkownika wieczystego.
  7. Wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości wchodzącej w skład zasobu gruntów Gminy Uście Gorlickie.
  8. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie II”.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Zamknięcie sesji.
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005