A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Gmina Uście Gorlickie razem z Gminą Ropa realizuje projekt „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 3.1 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionów, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

W ramach projektu na terenie Gmina Uście Gorlickie zostały wybudowane całoroczne trasy wielofunkcyjne w Brunarach, Kwiatoniu i Smerekowcu. Łączna wartość projektu 1.888.806,45 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 993.190,12 PLN.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005