A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Partner w projekcie Gmina Uście Gorlickie, 38 – 315 Uście Gorlickie 80, w związku
z realizacją projektu pn.:

Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej,

Dofinansowanego 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,

Oś 5. Ochrona środowiska

Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych

Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno – kanalizacyjna - SPR

 

w ramach projektu nr RPMP.05.03.02-12-0995/17 zaprasza do złożenia oferty
w Zapytaniu ofertowym: Znak postępowania – BPŚ.271.2.2021, dotyczącym wyboru Wykonawcy, na realizację zamówienia „Budowa SUW wraz ujęciem wody w Uściu Gorlickim” I Zapytanie

Link do zapytania ofertowego: https://bip.malopolska.pl/ugusciegorlickie,a,1906649,bps27122021-zapytanie-ofertowe-na-realizacje-zamowienia-budowa-suw-wraz-ujeciem-wody-w-usciu-gorlick.html

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005