A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

 


ODWAŁANE POSTĘPOWANIE!!!

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Gmina Uście Gorlickie – partner w projekcie nr: RPMP.05.03.02-12-0995/17
pn.: „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”,

który jest dofinansowany
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,

oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska

działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych,

poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno – kanalizacyjna – spr

 

zaprasza do złożenia oferty w Zapytaniu ofertowym, znak postępowania: BPŚ.271.8.2020, dotyczącym wyboru Wykonawcy, na realizację zamówienia
„Wodociąg i kanalizacja Uście Gorlickie – rozbudowa i przebudowa”

 

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17728

 

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty w Zapytaniu ofertowym Wodociąg i kanalizacja Uście Gorlickie –rozbudowa i przebudowa pdf 42,09 KB Pobierz
Zawiadomienie o odwołaniu postępowania pdf 40,18 KB Pobierz
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005