A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Gmina Uście Gorlickie realizująca projekt „Zapomniany świat Łemków i Rusnaków” współfinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 zaprasza ekspertów do Zespołu do spraw budowy muzealnego produktu turystycznego – muzeum Łemków i Rusnaków

Zaproszenie skierowane jest do:

Osób posiadających wiedzę z zakresu turystyki lub zarządzania turystyką potwierdzoną stosownymi dokumentami dotyczącymi wykształcenia. Równocześnie od ekspertów oczekujemy wiedzy na temat tradycji, dziedzictwa i kultury Łemków i Rusnaków, które można potwierdzić działalnością lub osiągnięciami w obszarze kultury i tradycji łemkowskiej oraz rusnackiej

Celem działania Zespołu jest budowa produktu turystycznego – muzeum Łemków i Rusnaków oraz wdrożenie stałych mechanizmów współpracy i komunikacji między partnerami projektu „Zapomniany świat Łemków i Rusnaków”

W ramach Zespołu ds. budowy muzealnego produktu turystycznego – muzeum Łemków i Rusnaków  przewidujemy 32 spotkania w Polsce i na Słowacji (Gmina Uście Gorlickie, Gmina Zborow, Gmina Kružlov). Spotkania będą  w formie stacjonarnej, online lub innej pozwalającej na wypracowanie celu działania opisanego w projekcie.

Eksperci Zespołu budowy muzealnego produktu turystycznego – muzeum Łemków i Rusnaków nie będą otrzymywać wynagrodzenia.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie aplikacji zawierającej również informacje o  wykształceniu i działalności kulturalnej na rzecz Łemków i Rusnaków do dnia 31.01.2023 w budynku Gminy Uście Gorlickie, Uście Gorlickie 80, 38-315 Uście Gorlickie.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005