A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2017 r., znak ST-II.4207.32.2017.GK, w sprawie zakończenia postępowania dowodowego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysowa Zdrój w gm. Uście Gorlickie”

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2017 r., znak ST-II.4207.32.2017.GK

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005