A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

ZMIANA OSTRZEŻENIA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr O:2 
z dnia 18.07.2018 r.

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3

Obszar

zlewnie Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 18:00 dnia 18.07.2018 do godz. 08:00 dnia 20.07.2018

Przebieg

W związku z występującymi oraz w dalszym ciągu prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach: Soły poniżej kaskady zbiorników, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. W dalszej kolejności spodziewane są przekroczenia stanów alarmowych zwłaszcza w zlewniach Skawy, Raby oraz Dunajca. Stan alarmowy może zostać przekroczony także na Małej Wiśle w profilu Jawiszowice

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

75 %

Uwagi

W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk

Wawrzyniec Kruszewski

Godzina i data wydania

18.07.2018 - godz. 18:00

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH I ALARMOWYCH/3 zl:soly, skawy, raby, dunajca, ropy (malop.) od18:00/18.07. do12:00/19.07.2018

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005