A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 małopolskie (8 powiatów) od 07:35/02.04 do  08:00/03.04.2020 temp. min: od  -3o C lok. ok. -5o C, przy gruncie od -5o C lok. ok. -7o C, temp. maks. ok. 8o C. Dotyczy powiatów : gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański

2020-04-02 20:38:00

Rozporządzenie RM z dnia 31 marca 2020 r.

2020-04-01 15:00:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 małopolskie (5 powiatów) od 07:09/27.03 do 09:00/28.03.2020 temp. min -4 st, przy gruncie około -5 st, temp maks 9-12 st.. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski i suski.

2020-03-27 19:35:00

Decyzją Ministra SWiA przedłużono okres tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej do 13 kwietnia br. Ponadto od 27 marca br. obowiązkową kwarantanną zostaną również objęte osoby pracujące w kraju sąsiednim. Ze względu na zawiłość tematu, dynamikę zmian wprowadzanych w przepisach oraz mając na uwadze prawidłowe zrozumienie materiału ukazującego się na Państwa stronie internetowej przez odbiorców, proponuję zapoznać się z treścią komunikatów dot. tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej, które na bieżąco ukazują się na stronie: https://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ Jeśli to możliwe, zwracam się z prośbą o umieszczanie aktualnych informacji dot. tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej. Pod poniżej przesłanym linkiem znajdą Państwo najbardziej aktualny komunikat, który możecie Państwo udostępnić na Waszej stronie internetowej: https://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/aktualnosci/37181,Kontrola-graniczna-przedluzona-Kolejne-ograniczenia-w-przekraczaniu-granicy-RP.html. Jednocześnie zachęcam Państwa do śledzenia na bieżąco strony Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Z poważaniem Justyna DROŻDŻ Straszy specjalista Referatu Prasowego

2020-03-26 16:20:00

Szanowni Państwo ! W związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa, prosimy aby dla własnego bezpieczeństwa POZOSTAĆ W DOMACH !!! Jeżeli niezbędne jest opuszczenie miejsca zamieszkania, należy unikać bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, zachowując dystans co najmniej 2 metrów. Prosimy o niegrupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. APELUJEMY – ZOSTAŃCIE W DOMACH !!! To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii, zależy zdrowie i życie nasze oraz naszych najbliższych.

2020-03-26 16:15:00

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wojewoda małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji. Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00.

2020-03-24 15:46:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 małopolskie (8 powiatów) od 19.00/21.03 do 9.00/27.03.2020 temp. min. -9o C, a przy gruncie do -15o C, w czwartek i piątek do -3o C, a przy gruncie do -7o C. Temperatura maks. 7o C. Dotyczy powiatów : gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i wadowicki

2020-03-23 15:54:00

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, z dniem dnia 17.03.2020 r. zostaje ograniczona działalność Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza do pracy w trybie ostrodyżurowym  wg zasad niżej przedstawionych: 

 1. Z dniem 17 marca 2020 r. przyjęcia pacjentów do oddziałów wyłącznie w trybie ostrodyżurowym (wyłącznie przypadki pilne). Decyzję o przyjęciu przypadków pilnych podejmuje Lekarz Kierujący Oddziałem lub lekarz dyżurny.
  Wyjątek stanowią oddziały:

a)      Onkologiczny,

b)      Ginekologiczno – Położniczy (w części: patologia ciąży, poród, przypadki onkologiczne),

c)      Okulistyczny,

d)      Rehabilitacji z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej (do zakończenia trwającego cyklu rehabilitacyjnego).

 1. Od dnia 17 marca 2020 r. oddziały dzienne: psychiatrii, rehabilitacji, rehabilitacji dla dzieci zawieszają swoją działalność do odwołania.
 2. Od dnia 17 marca 2020 r. zawieszeniu ulegają  świadczenia w warunkach domowych (rehabilitacja, psychiatria, inne ambulatoryjne z wyjątkiem stwierdzenia zgonu).
 3. Zakład Diagnostyki Obrazowej wykonuje badania tomografii zgodnie
  z harmonogramem, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pacjentem. Badania ambulatoryjne: usg i rtg  wyłącznie w trybie pilnym.
 4. Pracownia endoskopii  świadczy usługi w trybie pilnym do odwołania (skierowania pilne).
 5. Od dnia 17 marca 2020 r. zawiesza  do odwołania swoją działalność fizjoterapia ambulatoryjna.
 6. Od dnia 17 marca 2020 r. częściowo ogranicza się funkcjonowanie poradni specjalistycznych za wyjątkiem poradni onkologii i chemioterapii oraz poradni ginekologiczno – położniczej (ciąża, ginekologia onkologiczna) oraz  przyoddziałowej poradni okulistycznej. W sytuacji gdy nie ma konieczności stawienia się pacjenta osobiście istnieje możliwość uzyskania porady telefonicznej (skierowanie, recepta, kontynuacja zwolnienia).  Pacjenci zaplanowani do danej poradni będą weryfikowani telefonicznie pod kątem pilności wizyty, na każdy dzień, przez personel przychodni. Pozostali pacjenci wymagający osobistego zgłoszenia się do poradni będą przyjmowani jak dotychczas. Personel medyczny (lekarze, pielęgniarki, rejestratorki) pracują wg ustalonego harmonogramu.
 7. Każdemu pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza POZ oraz Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej najpierw należy udzielić teleporady. Tylko  w sytuacjach kiedy jest to niezbędne pacjent powinien zostać umówiony na konkretną godzinę do lekarza. Lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego, e-recepty. Lekarz postępuje
  z pacjentem zgodnie z ustalonymi kryteriami medycznymi. Praca odbywa się zgodnie z aktualnym harmonogramem.
 8. Do odwołania  wprowadza się tylko dwa dostępne wejścia do budynku głównego Szpitala dla pacjentów i personelu – wejście główne od ulicy Armii Krajowej  oraz boczne wejście do SOR od ulicy Węgierskiej tylko  dla pacjentów SOR. Przy wejściu  dokonuje się wstępnej weryfikacji i segregacji osób wchodzących na teren Szpitala.  W pozostałych budynkach w których udzielane są świadczenia medyczne  prowadzona jest również weryfikacja osób wchodzących wg wcześniej ustalonych zasad.

 

2020-03-18 10:53:00

Rozporządzenie ws. stanu zagrożenia epidemicznego

2020-03-16 19:21:00

Pismo Wojewody dotyczące miejsc kwarantanny

2020-03-16 08:25:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005