A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Firma Cityschool Sp. z o.o. realizuje projekt „Lepsza przyszłość w zasięgu ręki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Projekt ma na celu zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim informuje, iż zmienił swoją lokalizację. Nowa siedziba Ośrodka znajduje się po adresem Uście Gorlickie 267 (budynek Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim – Gimnazjum, wejście od strony Pogotowia Ratunkowego).

Adres e-mail: ops@usciegorlickie.pl

Numer telefonu: 18 351 64 91  

  • wew. 20 - księgowość
  • wew. 21 - Kierownik
  • wew. 22 - świadczenia wychowawcze
  • wew. 23 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
  • wew. 24 – pracownicy socjalni, Karta Dużej Rodziny

Ankieta - skala zjawiska przemocy

Szanowni Państwo,

prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tej ankiety. Głównym celem badania jest oszacowanie skali zjawiska przemocy w gminie Uście Gorlickie, poznanie postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie oraz ocena systemu przeciwdziałania i zwalczania problemu przemocy w gminie.

Ankieta do pobrania: Ankieta

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnione zostaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim w sierpniu 2017 r.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005