A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2020 r. o godz. 900 na sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

2020-08-18 10:10:00

Urząd Gminy Uście Gorlickie udostępnia niniejszym sporządzony na podstawie przepisów art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym raport o stanie gminy Uście Gorlickie za rok 2019.

Raport jest dokumentem stanowiącym podstawę debaty publicznej na temat stanu gminy, stanowiącej podstawę procedowania uchwały rady gminy w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania.

Niniejszy dokument zawiera podsumowanie działalności Wójta Gminy Uście Gorlickie w roku 2019, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, uchwał oraz budżetu.

Zgodnie z założeniami przepisów ustawy, raport dotyczy działalności Wójta Gminy. Dlatego skoncentrowano się przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć i projektów, realizowanych przez gminę Uście Gorlickie, poprzez jej organ wykonawczy jakim jest Wójt Gminy oraz podległe gminie samorządowe jednostki organizacyjne.

2020-08-12 17:36:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2020 r. o godz. 900 na sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2020-08-12 17:31:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2020-07-17 11:16:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 r. o godz. 830 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

2020-07-13 22:06:00

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 900 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XIV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

2020-06-23 10:36:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2020-06-18 10:46:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2020 r. o godz. 930 w biurze Rady Gminy. Tematyka posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 2. Tematyka oświatowa, wnioski pokontrolne. 3. Wypracowanie ostatecznej opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za 2019 rok 4. Sprawy bieżące. 5. Dyskusje i wnioski. 6. Zakończenie posiedzenia.

2020-06-10 00:27:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 19 maja 2020 r. o godz. 1300 w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia:

2020-05-18 13:24:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 12 maja 2020 r. o godz.900 w biurze Rady Gminy. Tematyka posiedzenia:

2020-05-07 10:54:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005