A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2021 r. o godz. 1100 na sali posiedzeń w Zespole Szkół. Tematyka posiedzenia:

2021-08-02 19:41:00

Urząd Gminy Uście Gorlickie udostępnia niniejszym sporządzony na podstawie przepisów art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym raport o stanie gminy Uście Gorlickie za rok 2020.

Raport jest dokumentem stanowiącym podstawę debaty publicznej na temat stanu gminy, stanowiącej podstawę procedowania uchwały rady gminy w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania.

Niniejszy dokument zawiera podsumowanie działalności Wójta Gminy Uście Gorlickie w roku 2020, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, uchwał oraz budżetu.

2021-07-01 18:52:00

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 6 lipca 2021 r. o godz. 1200 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXIII Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:

2021-06-30 13:51:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 6 lipca 2021 r. o godz. 800 na sali posiedzeń w Zespole Szkół.

2021-06-24 12:26:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 7 lipca 2021 r. o godz. 900 na sali posiedzeń w Zespole Szkół.

2021-06-24 12:24:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 900 w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia:

2021-06-17 22:36:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 r. o godz. 1500 w biurze Rady Gminy. Tematyka posiedzenia:

2021-06-13 20:53:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2021 r. o godz. 800 w biurze Rady Gminy. Tematyka posiedzenia:

2021-06-04 11:33:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 31 maja 2021 r. o godz. 900 na sali posiedzeń w Zespole Szkół. Tematyka posiedzenia:

2021-05-30 17:33:00

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 31 maja 2021 r. o godz. 1100 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXII Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:

2021-05-24 15:57:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005