A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Urząd Gminy Uście Gorlickie udostępnia niniejszym sporządzony na podstawie przepisów art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym raport o stanie gminy Uście Gorlickie za rok 2019.

Raport jest dokumentem stanowiącym podstawę debaty publicznej na temat stanu gminy, stanowiącej podstawę procedowania uchwały rady gminy w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania.

Niniejszy dokument zawiera podsumowanie działalności Wójta Gminy Uście Gorlickie w roku 2019, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, uchwał oraz budżetu.

Zgodnie z założeniami przepisów ustawy, raport dotyczy działalności Wójta Gminy. Dlatego skoncentrowano się przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć i projektów, realizowanych przez gminę Uście Gorlickie, poprzez jej organ wykonawczy jakim jest Wójt Gminy oraz podległe gminie samorządowe jednostki organizacyjne.

2020-08-12 17:36:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2020 r. o godz. 900 na sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2020-08-12 17:31:00

Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje, że w dniu 17 sierpnia (poniedziałek) Urząd Gminy Uście Gorlickie – będzie zamknięty. Zgodnie z Zarządzeniem nr 71/2020 Wójta Gminy Uście Gorlickie – dzień 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) – jest dniem wolnym dla pracowników Urzędu Gminy Uście Gorlickie (w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę 15 sierpnia 2020 r.).

2020-08-12 17:28:00

Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

2020-08-11 14:45:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 małopolskie (18 powiatów) od 14:00/11.08 do 24:00/11.08.2020 deszcz 20-30 mm, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki i wielicki.

2020-08-11 14:27:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 małopolskie (wszystkie powiaty) od 14:00/10.08 do 23:00/10.08.2020 deszcz 30 mm, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty

2020-08-10 14:48:00

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

2020-08-10 12:49:00

Informujemy, że Gmina Uście Gorlickie realizuje projekt pn. „Nowe miejsca dla przedszkolaków z gminy Uście Gorlickie”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności opieki przedszkolnej w Gminie Uście Gorlickie poprzez zwiększenie liczby miejsc o 30 w publicznych przedszkolach gminy Uście Gorlickie oraz dostosowanie 9 miejsc do potrzeb dzieci niepełnosprawnych

Dodatkowymi działaniami będzie:

2020-08-07 16:54:00

Centrum Medyczne Maszachaba realizuje wspólnie z Centrum Medycznym Skopia oraz Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka" Krzeszowice projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
 „Kształtowanie  świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 - 69  lat w  zakresie  profilaktyki  raka piersi w latach 2019-2021" w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności  zawodowej  w programach zdrowotnych.

 Na badania i spotkanie edukacyjne zapraszamy Panie  w wieku 50-69 lat ( ur.1970-1951 ):
- mieszkanki Małopolski 
- które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy

 Na spotkanie edukacyjne zapraszamy od 15.00:                                                                                                                                            10 sierpnia2020 - UŚCIE GORLICKIE - sala Remizy OSP w Uściu Gorlickim

Na badania zapraszamy od 12.00 do zakończenia spotkania edukacyjnego :  
10 sierpnia 2020 - UŚCIE GORLICKIE   - parking Remizy OSP w Uściu Gorlickim

INFORMACJE I ZAPISY: 12 6330218, 503 777 651 - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Mammografia... warto o niej pamiętać! Wykonuj badania regularnie!

Nasz przyjazd związany jest ściśle z realizacją projektu, którego celem jest zwiększenie uczestnictwa kobiet w badaniach profilaktycznych.
Mamy nadzieję, że badania, które organizujemy pozwolą kobietom skupić uwagę na własnym zdrowiu.
Bardzo prosimy o zachęcanie do uczestnictwa w tym zdrowotnym wydarzeniu szczególnie osoby, które nie wykonywały jeszcze badania.
Udział w  badaniach jest całkowicie bezpłatny!

2020-08-07 16:53:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 małopolskie (20 powiatów) od 12:00/07.08 do 18:00/09.08.2020 temp. maks 32 st. temp. min 16st.  Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski,Tarnów, wadowicki i wielicki

2020-08-07 09:50:00

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje

2020-08-04 10:05:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 małopolskie (wszystkie powiaty) od 20:00/28.07 do 07:00/29.07.2020 deszcz 50 mm, porywy 110 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

2020-07-28 23:58:00

Szanowni Państwo

Mieszkańcy gminy Uście Gorlickie

W związku z potwierdzonymi przypadkami zarażeniem COVID-19 na terenie gminy Uście Gorlickie, Wójt Gminy informuje, że od dnia 27.07.2020 r. do czasu ustabilizowania sytuacji zmuszeni jesteśmy przywrócić obostrzenia w zakresie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie i jednostkach organizacyjnych gminy

W pierwszej kolejności sprawy winny być załatwiane w kontakcie telefonicznym lub drogą elektroniczną.

W kontakcie bezpośrednim na stanowisku pracy, załatwiane będą wyłącznie sprawy najważniejsze i nie cierpiące zwłoki (np. zgłoszenie zgonu).


 

2020-07-27 08:15:00

W zgodnie z ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2020/2021 będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

Obok wyższego kryterium dochodowego w/w ustawie ustawodawca wprowadził dodatkowe przepisy dotyczące ustalenia prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego tzw. mechanizm „ złotówka za złotówkę”

2020-07-24 08:18:00

Szanowni Państwo Mieszkańcy gminy Uście GorlickiW związku z potwierdzonymi przypadkami zarażeniem COVID-19 na terenie gminy Uście Gorlickie, Wójt Gminy informuje, że do czasu uzyskania wyników testów przeprowadzonych wśród pracowników urzędu z bezpośredniego kontaktu z osobą „pozytywną” tj. do dnia 24 lipca 2020 r., Urząd Gminy zostaje zamknięty dla petentów.

 

2020-07-22 10:31:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005