A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:
WAŻNE
Strategii Rozwoju Gminy - ankieta
Gmina Uście Gorlickie jest w trakcie opracowywania Strategii Rozwoju Gminy. W związku z tym została przygotowana ankieta dot. opinii  mieszkańców na temat jakości życia w  Gminie, dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców o wypełnienie poniższej ankiety w terminie do 30 września 2021.
Dziękujemy.
03.09.21
WAŻNE
Harmonogram odbioru odpadów w 2021 roku
Harmonogram wywozu odpadów na 2021 r.
05.01.21
Gazyfikacja Gminy Uście Gorlickie
Informacja Wójta   W nawiązaniu do ustaleń z Gazownictwem pod kątem realizacji inwestycji związanej z budową sieci gazu ziemnego w miejscowościach Uście Gorlickie i Wysowa informuję, że do chwili obecnej ilość wniosków złożonych w sprawie wydania warunków przyłączenia jest bardzo niska co świadczyć może o małym zainteresowaniu budową przedmiotowej sieci. Może to w konsekwencji spowodować, że realizacja zadania stanie się zagrożona. W związku z powyższym Wójt Gminy Uście Gorlickie prosi mieszkańców...
22.10.21
XXVI Sesja Rady Gminy
Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 29 października 2021 r. o godz. 1100 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXVI Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:
22.10.21
Program współpracy Gminy Uście Gorlickie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2022
Wójt Gminy Uście Gorlickie zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia: „Program współpracy Gminy Uście Gorlickie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2022”. Konsultacje rozpoczynają się 06.11.2021r.
22.10.21
Kalendarz
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005