A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:
WAŻNE
Komunikat Wójta w związku z potwierdzonymi przypadkami zarażeniem COVID-19 na terenie gminy Uście Gorlickie
Szanowni Państwo Mieszkańcy gminy Uście Gorlickie W związku z potwierdzonymi przypadkami zarażeniem COVID-19 na terenie gminy Uście Gorlickie, Wójt Gminy informuje, że od dnia 27.07.2020 r. do czasu ustabilizowania sytuacji zmuszeni jesteśmy przywrócić obostrzenia w zakresie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie i jednostkach organizacyjnych gminy W pierwszej kolejności sprawy winny być załatwiane w kontakcie telefonicznym lub drogą elektroniczną. W kontakcie bezpośrednim na stanowisku pracy, załatwiane będą wyłącznie sprawy...
27.07.20
WAŻNE
Terminy odbioru odpadów segregowanych w II półroczu 2020 roku
Terminy odbioru odpadów segregowanych w II półroczu 2020 roku
13.07.20
WAŻNE
Powszechny Spis Rolny
Wszystkie informacje nt. Powszechnego Spisu Rolnego znajdują się pod adresem: http://www.usciegorlickie.pl/powszechny-spis-rolny-2020
16.06.20
Komunikat w sprawie udostępnienia raportu o stanie gminy Uście Gorlickie za rok 2019
Urząd Gminy Uście Gorlickie udostępnia niniejszym sporządzony na podstawie przepisów art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym raport o stanie gminy Uście Gorlickie za rok 2019. Raport jest dokumentem stanowiącym podstawę debaty publicznej na temat stanu gminy, stanowiącej podstawę procedowania uchwały rady gminy w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania. Niniejszy dokument zawiera podsumowanie działalności Wójta Gminy Uście Gorlickie w roku 2019, w szczególności w zakresie...
12.08.20
Komisja budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie
Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2020 r. o godz. 900 na sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:
12.08.20
Kalendarz
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005