A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:
WAŻNE
Zaproszenie do złożenia oferty „Wodociąg i kanalizacja Uście Gorlickie – rozbudowa i przebudowa”
Gmina Uście Gorlickie – partner w projekcie nr: RPMP.05.03.02-12-0995/17
pn.: „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”, który jest dofinansowany
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno -kanalizacyjna – spr   zaprasza do złożenia oferty w Zapytaniu ofertowym, znak postępowania: BPŚ.271.8.2020, dotyczącym wyboru Wykonawcy,...
19.11.20
WAŻNE
Komunikat Wójta Gminy Uście Gorlickie ws. ograniczenia w zakresie obsługi interesantów w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy Uście Gorlickie
Szanowni Państwo Mieszkańcy gminy Uście Gorlickie   Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje, że od dnia 28 października 2020r. wprowadzone zostają ograniczenia w zakresie obsługi interesantów w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy Uście Gorlickie do odwołania.   W związku z powyższym wszelkie sprawy urzędowe będą załatwiane wyłącznie telefonicznie lub drogą elektroniczną.   Pisma kierowane do Urzędu Gminy, można umieścić również  
w skrzynce na pocztę, znajdującej się przy głównym wejściu do urzędu.  
28.10.20
WAŻNE
Komunikat Wójta - koncepcja gazyfikacji części Gminy Uście Gorlickie
Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje, że Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Górniczy w Krakowie, przystępuje do opracowania koncepcji gazyfikacji części Gminy Uście Gorlickie. Projektem zostaną objęte miejscowości Gładyszów, Zdynia, Konieczna, Smerekowiec, Regietów, Skwirtne, Kwiatoń, Uście Gorlickie, Hańczowa i Wysowa-Zdrój. W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych przyłączem do sieci gazowej zachęcam do wypełnienia ankiety, która jest dostępna na stronie internetowej gminy, u sołtysów poszczególnych wsi oraz w Urzędzie Gminy. Wypełnione ankiety...
27.09.20
WAŻNE
Powszechny Spis Rolny
Wszystkie informacje nt. Powszechnego Spisu Rolnego znajdują się pod adresem: http://www.usciegorlickie.pl/powszechny-spis-rolny-2020
16.06.20
Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Uście Gorlickie od dnia 1 stycznia 2021 r.
Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Uście Gorlickie od dnia 1 stycznia 2021 r.
23.11.20
Kalendarz
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005