A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:
WAŻNE
Wybory samorządowe 2024
Więcej na https://bip.malopolska.pl/ugusciegorlickie,m,427377,wybory-samorzadowe-2024.html
28.11.23
WAŻNE
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy
Wszyskie informacje nt. pomocy dla uchodźców z Ukrainy znajdują się pod tym linkiem: http://www.usciegorlickie.pl/pomoc-dla-uchodzcow-z-ukrainy
02.03.22
WAŻNE
Harmonogram odbioru odpadów w 2023 roku
29.12.21
Remont budowlano-konserwatorski XVIII-wiecznej cerkwi grekokatolickiej pw. Św. Dymitra w Czarnej
Szczegóły zapytania znajdują się pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/ugusciegorlickie,a,2463979,remont-budowlano-konserwatorski-xviii-wiecznej-cerkwi-grekokatolickiej-pw-sw-dymitra-w-czarnej.html
17.05.24
Skwirtne, cerkiew św. Kosmy i Damiana (1837): remont konserwatorsko-budowlany konstrukcji zrębowej, fundamentów, detali architektonicznych oraz elewacji
Szczegóły zapytania znajdują się pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/ugusciegorlickie,a,2462451,skwirtne-cerkiew-sw-kosmy-i-damiana-1837-remont-konserwatorsko-budowlany-konstrukcji-zrebowej-fundam.html
16.05.24
Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej
Nazwa projektu:  „Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej”.   Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 5: Ochrona Środowiska Działanie: 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Źródło współfinansowania:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   Beneficjent projektu:    Gmina Moszczenica ul. Samorządowa 4, 38-321 Moszczenica   Cele projektu: Projekt ma na celu poprawę warunków sanitarnych i ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji włókien azbestowych do powietrza.
30.04.24
Kalendarz
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005