A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:
WAŻNE
Komunikat Wójta - koncepcja gazyfikacji części Gminy Uście Gorlickie
Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje, że Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Górniczy w Krakowie, przystępuje do opracowania koncepcji gazyfikacji części Gminy Uście Gorlickie. Projektem zostaną objęte miejscowości Gładyszów, Zdynia, Konieczna, Smerekowiec, Regietów, Skwirtne, Kwiatoń, Uście Gorlickie, Hańczowa i Wysowa-Zdrój. W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych przyłączem do sieci gazowej zachęcam do wypełnienia ankiety, która jest dostępna na stronie internetowej gminy, u sołtysów poszczególnych wsi oraz w Urzędzie Gminy. Wypełnione ankiety...
27.09.20
WAŻNE
Komunikat Wójta w związku z potwierdzonymi przypadkami zarażeniem COVID-19 na terenie gminy Uście Gorlickie
Szanowni Państwo Mieszkańcy gminy Uście Gorlickie W związku z potwierdzonymi przypadkami zarażeniem COVID-19 na terenie gminy Uście Gorlickie, Wójt Gminy informuje, że od dnia 27.07.2020 r. do czasu ustabilizowania sytuacji zmuszeni jesteśmy przywrócić obostrzenia w zakresie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie i jednostkach organizacyjnych gminy W pierwszej kolejności sprawy winny być załatwiane w kontakcie telefonicznym lub drogą elektroniczną. W kontakcie bezpośrednim na stanowisku pracy, załatwiane będą wyłącznie sprawy...
27.07.20
WAŻNE
Terminy odbioru odpadów segregowanych w II półroczu 2020 roku
Terminy odbioru odpadów segregowanych w II półroczu 2020 roku
13.07.20
WAŻNE
Powszechny Spis Rolny
Wszystkie informacje nt. Powszechnego Spisu Rolnego znajdują się pod adresem: http://www.usciegorlickie.pl/powszechny-spis-rolny-2020
16.06.20
Zdalna Szkoła+
Gmina Uście Gorlickie złożyła wniosek o przyznanie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny Dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczące realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Celem złożonego wniosku było pozyskanie środków na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, którzy...
22.10.20
Kalendarz
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005