A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 r. o godz. 1200 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2024-02-21 16:12:00

Informuję, iż w dniu 27 lutego 2024 r. o godz. 1100 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XLVIII Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:

2024-02-20 16:16:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu i rozwoju gminy, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 r. o godz. 800 na sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2024-02-20 16:13:00

Rejon 22:

 

Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 22 stanowią przypadki niestosowania się przez kierujących pojazdami do przepisów ruchu drogowego, co powoduje zagrożenie bezpieczeństwa pieszych uczestników drogi w rejonie sklepu „Stokrotka” i stacji paliw ”Husar” w Uściu Gorlickim.

 

Rejon 23:

 

Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 23 stanowią przypadki popełniania wykroczeń uciążliwych związanych ze spożywaniem alkoholu, zaśmiecaniem oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego przez osoby grupujące się w rejonie szkoły ponadgimnazjalnej w Hańczowej oraz pobliskich bloków mieszkalnych.

 

2024-02-14 09:36:00

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY UŚCIE GORLICKIE

z dnia 12 lutego 2024 r.

 

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Uściu Gorlickim

2024-02-12 15:15:00

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

 

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody z 2022 r. nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

Dodatek osłonowy wynosi:

1) 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym do ogrzewania wykorzystuje się węgiel lub paliwa węglopochodne zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Podwyższony dodatek osłonowy wynosi:

1) 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

2024-02-09 20:23:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (16 powiatów) od 05:00/05.02 do 18:00/05.02.2024 prędkość do 35 km/h, porywy do 80 km/h, W. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, Nowy Sącz, olkuski, proszowicki, tarnowski, Tarnów i wielicki.
IMGW-PIB OSTRZEGA: ROZTOPY/3 małopolskie (4 powiaty) od 10:55/04.02 do 20:00/05.02.2024 Wzrost temp. Do 5 st, opady do 45 mm, wiatr 35 km/h, porywy 80/km. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski i tatrzański.

2024-02-05 22:58:00

Szanowni mieszkańcy,

W związku z pojawiającymi się informacjami o częstych obserwacjach wilka w rejonie wsi Śnietnica i Brunary, Wójt Gminy Uście Gorlickie apeluje o zachowanie ostrożności i:

  1. Nie pozostawianie na terenie posesji niezabezpieczonej żywności lub jej resztek, dotyczy to również karm dla psów i kotów,
  2. Zabezpieczenie pojemników na odpady kompostowane oraz komunalne,
  3. Między zmierzchem a świtem, zabezpieczenie zwierząt domowych, psy w pomieszczeniu lub w kojcu – nie na uwięzi - taki pies staje się wyjątkowo łatwą ofiarą.
  4. W przypadku bezpośredniego spotkania należy: nie odwracając się plecami, spokojnie, nie uciekając, oddalić się, starając się narobić hałasu, krzycząc, unosząc ręce.

Wilki z natury są płochliwe i unikają kontaktu z człowiekiem,  bywa jednak, że podczas bezpośredniego spotkania mogą się przyglądać dłuższą chwilę, zanim wyczują zapach człowieka. Gdy wilk wielokrotnie zbliży się na odległość poniżej 30 m, nie wykazując strachu (nie uciekając), należy powiadomić o tym fakcie Urząd Gminy.

 

Obserwowany wilk to najpewniej starszy, osłabiony osobnik, z jakichś powodów nietolerowany przez przez watahę, którego bytowanie w pobliżu osad ludzkich spowodowane jest łatwością zdobycia pokarmu: wynikającą z tendencji jeleniowatych do gromadzenia się w tym okresie - w celu poszukiwania pożywienia - w terenach bez pokrywy śniegu, a także obecnością wyrzucanych resztek pożywienia z gospodarstw domowych.

 

Podobne obserwacje zdarzają się co jakiś czas i mają przejściowy charakter. Wilki migrują, potrafią przemierzać ogromne odległości, a jedynym wyznacznikiem, w których miejscach zostaną na dłużej, jest dostępność pożywienia. Bytujący w tym terenie wilk najpewniej opuści okolice wsi z nastaniem przedwiośnia lub wcześniej.

Gdyby jednak tak się nie stało samorząd podejmie odpowiednie działania.  

2024-01-31 16:19:00

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w 2024 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie
województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi
ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) oraz coroczne rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.
Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są zarówno metodą
wywiadu telefonicznego, jak i bezpośredniego przez pracowników Urzędu (ankieterów i teleankieterów
statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz
na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację wydaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego
w Krakowie.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących
sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania
strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane
indywidualne i dane osobowe są objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz
nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie
bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje
jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.
Serdecznie dziękuję Państwu za dotychczasowe wsparcie statystyki publicznej i przychylność dla
realizowanych przez Urząd Statystyczny w Krakowie działań, między innymi poprzez dodanie na stronach
internetowych Państwa gmin zakładki przekierowującej do naszej strony Badania ankietowe w Małopolsce
zawierającej kompleksowe informacje dotyczące pracy ankieterów statystycznych i realizowanych przez nich badań.
Dziękuję także mieszkańcom Państwa gmin za udział w badaniach ankietowych.

2024-01-31 15:21:00

Nadleśnictwo Łosie informuje, że jest zainteresowane nabywaniem działek leśnych oraz przeznaczonych do zalesienia, spełniających poniższe kryteria:

  1. Nieruchomości przylegają do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łosie lub stanowią zwarty kompleks leśny w oddaleniu od lasu państwowego jednak z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. 
  2. Nieruchomości posiadają uregulowany stan prawny tj. mają założoną księgę wieczystą, która nie jest obciążona na rzecz osób trzecich. Niezbędnym jest również uprzednie zniesienie ewentualnych współwłasności lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia.
  3. Nieruchomości mają uregulowany przebieg granic (granice gruntu nie są kwestionowane i nie są objęte sporem granicznym). 
  4. W Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej przez Starostwo działka musi być sklasyfikowana jako las (Ls), a jeżeli jest rolą to musi być ona przeznaczona do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy dopuszczającą zalesienie.

Lasy i grunty przeznaczone do zalesienia będą mogły być nabywane wyłącznie za cenę nie wyższą od wartości określonej przez uprawnianego rzeczoznawcę majątkowego a chęć ewentualnego przystąpienia do transakcji podlegać będzie każdorazowo indywidualnej analizie. Osoby zainteresowane sprzedażą zapraszamy do kontaktu:

  • drogą e-mail na adres: losie@krakow.lasy.gov.pl 
  • telefonicznie: (18) 353 47 19
2024-01-27 09:51:00

Szanowni Państwo!

 

Z przyjemnością informujemy o IV edycji Konkursu o Złote Indeksy AEH organizowanego przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie.

 

Wychodząc naprzeciw ambitnym, młodym osobom, które chciałyby kontynuować edukację na szczeblu szkolnictwa wyższego, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie organizuje konkurs, w którym do wygrania jest indeks na studia oraz stypendium pokrywające czesne na cały tok studiów.

 

Laureat Konkursu będzie miał szansę dalszego kształcenia się na jednej z najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce bez opłat. Uczelnia Konkurs kieruje w stronę wszystkich tegorocznych maturzystów z całej Polski. Zadanie konkursowe to napisanie pracy na temat: „Społecznie wykluczeni - jak otworzyć ludzi na świat?”. Biorąc pod uwagę aktualność i wszechstronność tematu jesteśmy przekonani, że wielu uczniów zechce wziąć udział w konkursie. Z założenia Organizatorów temat konkursu ma na celu skłonienie młodych ludzi do analizy sytuacji wśród społeczności, refleksji nad ich rolą w społeczeństwie, nad tym, czym jest społeczne wykluczenie i jak temu zaradzić.

 

Prace konkursowe o objętości nie mniejszej niż 3000 słów i nie większej niż 8000 słów należy przesłać wraz ze wszystkimi załącznikami poprzez stronę https://indeks.vizja.pl/ do 30 kwietnia 2024 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 31 maja 2024 roku, natomiast uroczyste wręczenie dyplomów oraz indeksów odbędzie się podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2024/2025.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu o Złote Indeksy znajdziecie na stronie https://indeks.vizja.pl/, a na wszystkie pytania dotyczące konkursu z pewnością odpowie Komitet Organizacyjny (e-mail: konkurs@vizja.pl).

 

2024-01-26 17:47:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 1 lutego 2024 r. o godz. 900 w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia:

2024-01-25 21:44:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 07:00/24.01 do 07:00/25.01.2024 prędkość do 40 km/h, porywy do 85 km/h, SW i W, lokalnie możliwe burze. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

2024-01-24 18:33:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (7 powiatów) od 04:00/22.01 do 24:00/21.01.2024 prędkość do 35 km/h, porywy do 80 km/h, SW. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański.

2024-01-22 19:06:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005