A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Wójt Gminy Uście Gorlickie wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza na Truniej Piłki Nożnej 9 października 2020 r. godz.: 900 na stadionie sportowym w Uściu Gorlickim Program profilaktyki uzależnień w zakresie narkotyków i dopalaczy w formie koncertu muzycznego pt.: „Zło dobrem zwyciężaj” w wykonaniu wirtuoza perkusji – Wiesława „Blachy” Błaszkiewicza

2020-09-28 16:11:00

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 5 października 2020 r. o godz. 1200 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XVI Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:

2020-09-28 12:47:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 5 października 2020 r. o godz. 900 na sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Analiza materiałów sesyjnych. 3. Sprawy bieżące. 4. Dyskusje i wnioski. 5. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Mirosław PEŁECHACZ W związku z trwającą na terenie Polski sytuacją epidemiczną, spowodowaną wirusem COVD-19, posiedzenia Kolegialnych Organów Samorządu Terytorialnego odbywają się bez udziału osób trzecich.

2020-09-28 12:42:00

Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje, że Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Górniczy w Krakowie, przystępuje do opracowania koncepcji gazyfikacji części Gminy Uście Gorlickie. Projektem zostaną objęte miejscowości Gładyszów, Smerekowiec, Regietów, Skwirtne, Kwiatoń, Uście Gorlickie, Hańczowa i Wysowa-Zdrój. W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych przyłączem do sieci gazowej zachęcam do wypełnienia ankiety, która jest dostępna na stronie internetowej gminy, u sołtysów poszczególnych wsi oraz w Urzędzie Gminy. Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Urzędu Gminy w terminie do 30 listopada 2020 r.

2020-09-27 23:13:00

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej "ELEOS" i Gmina Ropa ogłaszają nabór do projektu „Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej przez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia dla opiekunów faktycznych w Uściu Gorlickim i Klimkówce”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej IX – Region spójny społecznie, Działanie 9.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. DZIENNE PLACÓWKI WSPARCIA JUŻ WKRÓTCE OTWARTE! Nabór trwa do 30 września 2020 roku

2020-09-22 22:02:32

KOWR wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2020-09-21 22:03:00

W lipcu 2020 rozpoczęliśmy rekrutację do nowego projektu dla osób powracających z zagranicy. „Wróć z POWERem!” to „młodszy brat” projektu „Nowy Start w Małopolsce”. Młodszy, bo skierowany do osób przed 30. rokiem życia. W tym projekcie chcemy pomóc 700 młodym mieszkańcom regionu.

Projekt ten przygotowaliśmy biorąc pod uwagę doświadczenia z realizacji projektu. Udało nam się pozyskać dodatkowe środki i rozszerzyliśmy nieco ofertę. Osobisty konsultant pomaga w załatwieniu spraw związanych z powrotem do kraju. Doradca zawodowy pomaga odkryć zainteresowania i potencjał przydatny na rynku pracy. Dodatkowo uczestnicy projektu mogą skorzystania z tłumaczeń dokumentów z zagranicy przydatnych w poszukiwaniu pracy, porad prawnych, doradztwa podatkowego i psychologicznego. Dla zainteresowanych mamy również sesje mastermind, czyli warsztaty kreatywnego rozwiązywania problemów i korzystania z wiedzy oraz doświadczeń innych uczestników projektu.

Chcielibyśmy prosić o pomoc w informowaniu mieszkańców Państwa gminy o projekcie „Wróć z POWERem!”. Dzięki Państwa zaangażowaniu młodzi wracający z zagranicy będą mogli otrzymać bogatą ofertę pomocy, która pomoże im w optymalny sposób rozpocząć w naszym regionie nowy etap swojego życia.

W załączniku przesyłamy materiały informacyjne wraz z banerem projektu „Wróć z POWERem!”. Prosimy o ich zamieszczenie w „Aktualnościach” na stronie internetowej Państwa Urzędu. Zachęcamy do wykorzystania ich również w innych miejscach ogólnodostępnych.

Szczegółowe informacje na temat naszego nowego projektu można znaleźć na jego stronie.

Z góry dziękujemy za Państwa pomoc. Każdy rodzaj pomocy w dotarciu do osób powracających z zagranicy jest dla nas bezcenny.

Mamy nadzieję, że wielu mieszkańców Państwa gminy skorzysta z naszej oferty.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących projektu proszę o kontakt – 515 995 474, joanna.predota-zajac@wup-krakow.pl.

2020-09-15 22:11:00

Zgodnie z majowym zobowiązaniem dotyczącym powiadomienia Państwa o nowym terminie koncertu Z.P.i T. ’’Śląsk’’ uprzejmie informuję, że koncert Zespołu odbędzie się 26 września 2020r. o godz. 17.00 w hali ‘’Arena Jaskółka” w Tarnowie. Jak wcześniej informowałam Państwo bilety zachowują ważność, natomiast numeracja jest nieaktualna z uwagi na wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Koncert poświęcony będzie 100 rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Uczestnicy koncertu zobowiązani są zaopatrzyć się w maseczki. Z wyrazami szacunku pozostaję Anna Borkowska – organizator koncertu

2020-09-09 22:14:00

Zapraszamy do obejrzenia filmu z czytania Balladyny Juliusza Słowackiego w naszej gminie: https://www.youtube.com/watch?v=dLpxujfBKks

2020-09-04 21:40:00

W miejscowości Brunary na drodze K 1503 od granicy z miejscowością Florynka w kierunku m. Śnietnica kierujący pojazdami nie zwracają uwagi na oznakowanie dot. terenu zabudowanego i notorycznie przekraczają prędkość stwarzając realne zagrożenie dla użytkowników drogi w tym dzieci uczęszczające do pobliskiej szkoły podstawowej. Dzielnica nr 23

Gładyszów - skrzyżowanie dróg Konieczna – Gorlice- Uście Gorlickie, gdzie kierujący nie stosują się do sygnalizacji świetlnej.

2020-09-02 22:10:00

LGD „Korona Sądecka” informuje, że w ramach projektu „Korona Sądecka dla młodych” organizuje płatne staże zawodowe oraz szkolenia dla mieszkańców z subregionu sądeckiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

  • są osobami w wieku 15 -29 lat;
  • nie pracują i nie są zarejestrowani w Urzędzie Pracy – są osobami biernymi zawodowo;
  • nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym), ani się nie szkolą;
  • zamieszkują  na  terenie  4  powiatów  województwa  małopolskiego,  subregionu  sądeckiego m. Nowy Sącz, powiat gorlicki, limanowski, nowosądecki

Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://dlamlodych.lgdkoronasadecka.pl/

Tel. 18 414 56 58, kom. 661 512 729

LGD „Korona Sądecka”

ul. Papieska 2

33-395 Chełmiec (Budynek Urzędu Gminy)

2020-08-31 22:12:00

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 25 sierpnia 2020 r. o godz. 900 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XV Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:

2020-08-18 14:51:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2020 r. o godz. 900 na sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

2020-08-18 10:10:00

Urząd Gminy Uście Gorlickie udostępnia niniejszym sporządzony na podstawie przepisów art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym raport o stanie gminy Uście Gorlickie za rok 2019.

Raport jest dokumentem stanowiącym podstawę debaty publicznej na temat stanu gminy, stanowiącej podstawę procedowania uchwały rady gminy w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania.

Niniejszy dokument zawiera podsumowanie działalności Wójta Gminy Uście Gorlickie w roku 2019, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, uchwał oraz budżetu.

Zgodnie z założeniami przepisów ustawy, raport dotyczy działalności Wójta Gminy. Dlatego skoncentrowano się przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć i projektów, realizowanych przez gminę Uście Gorlickie, poprzez jej organ wykonawczy jakim jest Wójt Gminy oraz podległe gminie samorządowe jednostki organizacyjne.

2020-08-12 17:36:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2020 r. o godz. 900 na sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2020-08-12 17:31:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005