A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszamy serdecznie mieszkańców Gminy Uście Gorlickie na spotkanie w ramach programu Czyste Powietrze oraz w temacie małopolskiej ustawy antysmogowej.

Spotkanie odbędzie się 29 września 2022 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy nr 77
w Uściu Gorlickim.

2022-09-28 14:39:00

20 września 2022 w Dzienniku Ustaw został opublikowany wzór wniosku o dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel. Oznacza to, że od 21 września 2022 można złożyć wniosek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel, w tym drewnem. Wnioski można składać do 30 listopada 2022 : - elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP przesłać na : opsuscie/SkrytkaESP (wypełniony formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić przez profil zaufany), - papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim pokój nr 3, 38-315 Uście Gorlickie w godzinach pracy ośrodka. Ustawa wprowadza też jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG, olej opałowy, pellet drzewny. Aktualny wzór wniosku do pobrania

2022-09-20 09:21:00

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Informuję, że od 23 września do 1 października 2022 r. zostanie przeprowadzona jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie.

ZALECENIA:
1) prosimy nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki
2) przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi ranami, oczami natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem oraz niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny lub najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
3) każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką zgłosić do lekarza weterynarii lub najbliższego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
4) w okresie akcji szczepienia lisów oraz przez 14 dni po jej zakończeniu nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu

W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień proszę wszystkich mieszkańców województwa o dostosowanie się powyższych zaleceń, a rodziców i opiekunów o przekazanie stosownych informacji dzieciom.

INFORMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW UDZIELAJĄ:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE – tel.: (12) 293 10 00, www.wiw.krakow.pl

POWIATOWE INSPEKTORATY WETERYNARII:

 • w Bochni tel.: (14) 612 34 13 w Nowym Sączu tel.: (18) 441 24 01
 • w Brzesku tel.: (14) 663 47 50 w Nowym Targu tel.: (18) 266 23 61
 • w Chrzanowie tel.: (32) 212 12 96 w Olkuszu tel.: (32) 643 04 55
 • w Dąbrowie Tarnowskiej tel.: (14) 642 43 15 w Oświęcimiu tel.: (33) 843 29 95
 • w Gorlicach tel.: (18) 352 67 02 w Proszowicach tel.: (12) 386 17 75
 • w Krakowie tel.: (12) 411 25 69 w Tarnowie tel.: (14) 628 60 90
 • w Limanowej tel.: (18) 337 17 61 w Wadowicach tel.: (33) 823 34 22
 • w Miechowie tel.: (41) 383 18 29 w Wieliczce tel.: (12) 395 87 88
 • w Myślenicach tel.: (12) 272 08 19
2022-09-14 20:40:00

Dzielnica nr 22: Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 22 stanowi wjazd na ścieżkę pieszo-rowerową na Polu Biwakowym w Uściu Gorlickim przez kierujących samochodami osobowymi oraz motocyklami nie stosujących się do znaków B-3 oraz B-4 – zakaz wjazdu pojazdów samochodowych oraz motocykli. Dzielnica nr 23: Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 23 stanowi przekraczanie prędkości w miejscowości Brunary. Na drodze K1503 od granicy z miejscowością Florynka w kierunku miejscowości Śnietnica kierujący pojazdami nie zwracają uwagi na oznakowanie dotyczące terenu zabudowanego i notorycznie przekraczają prędkości stwarzając realne zagrożenie dla użytkowników drogi w tym dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły podstawowej.

2022-09-11 17:41:00

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 16 września 2022 r. o godz. 1300 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXXV Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:

2022-09-08 09:57:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 16 września 2022 r. o godz. 800 w sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2022-09-07 14:46:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 16 września 2022 r. o godz. 900 na sali posiedzeń w Zespole Szkół. Tematyka posiedzenia:

2022-09-07 14:43:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 20 września 2022 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2022-09-07 08:22:00
Na tropie funduszy europejskich w Beskidzie Niskim. Stoisko informacyjne w Wysowej-Zdroju

Na tropie funduszy europejskich w Beskidzie Niskim. Stoisko informacyjne w Wysowej-Zdroju

2022-08-25 15:33:00

Szanowni państwo,

Fundacja Most to Most organizuje konkurs Nasz Zabytek skierowany do każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie i przywrócić świetność lokalnym zabytkom.

Fundacja Most the Most jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Fundacja Most the Most angażuje się w te działania realizując zadania w  obszarze związanym z kulturą.  Flagowym projektem fundacji jest Konkurs Nasz Zabytek.

Konkurs Nasz Zabytek ogłaszany jest sekwencyjnie w poszczególnych województwach, tak by docelowo objąć wszystkie województwa każdego roku. Konkurs jest podzielony na dwie części: I  Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie oraz II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku.

Mieszkańcy województwa małopolskiego będą mogli zgłaszać propozycje zabytków od 8 sierpnia do 5  września 2022 r. (I Konkurs). Zostanie dla nich przygotowany prosty formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie fundacji. Osoby, które nie korzystają z internetu będą mogły zgłosić zabytek przez telefon.

Dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności zwycięski zabytek może zostać zrewaloryzowany i  zaadaptowany zgodnie z pomysłem mieszkańców. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji dofinansowanie o wartości do 1 000 000 PLN. Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację i  dostosowanie obiektu do wybranej w konkursie funkcji społecznej. Przedmiotem konkursu mogą być tylko zabytki nieruchome, wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, które są własnością publiczną (należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa). W  konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne.

2022-08-23 18:56:00

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.
z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego.

2022-08-18 22:18:00

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” SERDECZNIE ZAPRASZA mieszkańców Gminy Uście Gorlickie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkanie w formie warsztatu strategicznego odbędzie się w dniu 24.08.2022 r., w godz. 9:00 - 11:00 w Sali Rady Gminy w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim, 38-315 Uście Gorlickie 267

2022-08-17 08:37:00

Informacja Wójta Gminy Uście Gorlickie

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy  
( syrena) trwający 1 minutę.

2022-07-28 12:21:00

W związku z wejściem w życie 25 czerwca 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1336) zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty została wprowadzona nowa regulacja tj. że, gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia powyżej 120 dni podmiotowi, zapewniającemu zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, który musi spełnić wymogi:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

 

 • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

 

 • ukończył 60. rok życia (kobiety) albo 65. rok życia (mężczyźni);

 

 • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia;

 

 • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

 

 • jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy
2022-07-25 21:54:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005