Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 22 sierpnia 2019 r. o godz. 900 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się VI Sesja Rady Gminy.

2019-08-15 16:31:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 20 sierpnia  2019 r. o godz. 800 w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia:

2019-08-12 17:30:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godz. 930 w biurze rady gminy.

2019-08-12 17:27:00

Urzędy skarbowe województwa małopolskiego nie wysyłają e-maili z wezwaniem do zapłaty zaległego podatku.

Do urzędów skarbowych w województwie małopolskim docierają sygnały o podejrzanych wiadomościach e-mail,
w których nadawca przesyła wezwanie do uiszczenie zaległego podatku VAT wraz z numerem konta na które należy wpłacić należności. Wszystkie tego typu wiadomości są fałszywe i nie zostały wysłane z serwerów Krajowej Administracji Skarbowej.

2019-08-08 21:55:00

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych organizowanych w ramach projektu „E – Gorliczanie. Szkolenia komputerowe dla mieszkańców miasta Gorlice” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ostatnim czasie postanowiliśmy rozszerzyć grupę docelową, dlatego projekt kierowany jest nie tylko do mieszkańców Gorlic, ale także całego powiatu gorlickiego.

Prosimy o zamieszczenie informacji na Państwa stronie internetowej oraz rozpropagowanie jej wśród mieszkańców Państwa gminy. W załączeniu przesyłam plakat wraz z regulaminem, formularzem oraz wymaganymi  oświadczeniami.

Szkolenia będą realizowane w wybranych przez mieszkańców powiatu modułach tematycznych, spośród niżej wymienionych:

2019-08-08 21:51:00

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje, że w związku z koniecznością wykonania nałożonych postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego czynności związanych z oceną stanu technicznego obiektu Parku Wodnego, koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkowników, do czasu wykonania w/w czynności i powzięcia dalszych decyzji dotyczących kwestii użytkowania obiektu, z przyczyn obiektywnych, niezależnych od samorządu, Park Wodny w Wysowej-Zdroju jest nieczynny do odwołania.

Informuje również, że czasowe wyłączenie obiektu Parku Wodnego z użytkowania ma na celu wyłącznie zapewnienie bezpieczeństwa jego pracowników i użytkowników.

2019-07-02 19:24:00
konkurs

ARiMR obchodzi w tym roku 25-lecie działalności. Z tej okazji przygotowała dla mieszkańców naszego województwa szereg konkursów. 1 lipca rozpoczął się konkurs fotograficzny „Rolnicza Małopolska. 25 zdjęć na 25-lecie ARiMR”. Mogą w nim wziąć udział wszyscy, którzy fotografują amatorsko i będą chcieli uczynić tematem swoich zdjęć małopolskie rolnictwo.

2019-07-01 19:19:00

Rejon szkoły podstawowej w Śnietnicy, remizy OSP, placu zabaw oraz pobliskiej wiaty grillowej, gdzie gromadząca się młodzież dopuszcza się zachowań negatywnych.

W tym rejonie dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania  oraz zakłócania porządku publicznego przez gromadzące się osoby.

Nasilenie zagrożenia występuje w godzinach popołudniowych, wieczorowo-nocnych oraz w czasie weekendu.

2019-02-26 16:46:00

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza mieszkańców gminy do skorzystania z bezpłatnych porad psychologicznych, pedagogicznych, prawnych oraz mediacji rodzinnych w Punkcie Konsultacyjnym w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim w okresie od lutego do grudnia 2019 roku.

2019-02-14 12:53:00

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

2019-01-04 21:11:00

W nadchodzącej 8 kadencji mieszkańcy Gminy będą mogli śledzić na żywo przebiegi sesji w internecie oraz głosowania na specjalnych portalach:

Przebieg sesji on-line - https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw/live

Głosowanie, tematyka - http://usciegorlickie.rada24.pl/

Archiwalne sesje - https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw

2018-11-19 08:51:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005