A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 28 września 2021 r. o godz. 900 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXV Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:

2021-09-22 23:28:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ /1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 04:00/17.09 do 15:00/17.09.2021 45 mm. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

2021-09-16 15:53:00

Wójt Gminy Uście Gorlickie zaprasza mieszkańców miejscowości Uście Gorlickie na spotkanie z udziałem przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie budowy sieci gazowej w Uściu Gorlickim.

Spotkanie odbędzie się w środę 29 września o godz. 15:00 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim.

2021-09-16 10:46:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 29 września 2021 r. o godz. 1430 w biurze Rady Gminy. Tematyka posiedzenia:

2021-09-16 08:35:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 23 września 2021 r. o godz. 900 na sali posiedzeń w Zespole Szkół. Tematyka posiedzenia:

2021-09-16 08:33:00
Informacja o szczepieniu podczas Dni Huculskich

Informacja o szczepieniu podczas Dni Huculskich

2021-09-16 08:31:00
Turniej piłki nożnej

Turniej piłki nożnej

2021-09-16 08:29:00

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA Gładyszów 30 sierpnia 2021 roku Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej "ELEOS" i Gmina Ropa ogłaszają nabór do projektu „Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej przez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia dla opiekunów faktycznych w Uściu Gorlickim i Klimkówce”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej IX – Region spójny społecznie, Działanie 9.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dzienne placówki wsparcia Nabór trwa do 30 września 2021 roku

2021-09-09 10:09:00

Gmina Uście Gorlickie jest w trakcie opracowywania Strategii Rozwoju Gminy. W związku z tym została przygotowana ankieta dot. opinii  mieszkańców na temat jakości życia w  Gminie, dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców o wypełnienie poniższej ankiety w terminie do 30 września 2021.
Dziękujemy.

2021-09-03 20:32:00

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że w dniu 06.09.2021 r. zostanie wprowadzone tymczasowe ograniczenie w ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 1496 K Gładyszów – Uście Gorlickie w m. Uście Gorlickie w km 9+931 w związku z awarią obiektu mostowego stanowiącą duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedmiotowy obiekt mostowy będzie zamknięty dla ruchu kołowego.

Przewidywany termin przywrócenia stanu pierwotnego – 06.10.2021 r.

Objazd został wyznaczony odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 977, drogą powiatową nr 1488 K Sękowa – Dominikowice, odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 993, odcinkiem drogi krajowej nr 28 i odcinkiem drogi powiatowej nr 1498 K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa.

Trasa objazdu

2021-09-02 09:29:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 10 września 2021 r. o godz. 800 w biurze Rady Gminy. Tematyka posiedzenia:

2021-09-01 10:22:00

Publikujemy Zarządzenie Nr 61/2021 Starosty Gorlickiego z dnia 31.08.2021 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu gorlickiego.

2021-08-31 14:34:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ /2 małopolskie (4 powiaty) od 11:00/31.08 do 20:00/01.09.2021 70 mm. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki i Nowy Sącz.

2021-08-31 09:43:00

Przebieg: Kolejna strefa intensywnych opadów deszczu powodować będzie ponowne wzrosty poziomu wód, w strefie wody wysokiej, z przekroczeniami stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. W dalszej kolejności spodziewane są przekroczenia stanów alarmowych.

2021-08-31 09:33:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005